Vinç Operatörü Kimdir?

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü Kimdir?

Vinç Operatörü; Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vincinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı 05/04/2011 tarih ve 29 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
 
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Tavan Vinci Kullanıcıları Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre "Kaldırma ve/veya iletme araçları  Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyodu (azami süre)1 Yıldır" denmektedir. Kontrole gelen İNSPECTOR'ler (denetçiler) tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 
İş Güvenliği Uzmanları'da firmalarda Risk değerlendirme yaparken tavan vinç kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 
Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri'de tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 
Vinç Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.