İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Makkon Vinç iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eder. Makkon Vinç’ in bu bağlamda ilke edindiği maddeler aşağıda sıralanmıştır. 

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
  • Gelecekte değişecek olan teknoloji ve imalat yöntemlerine paralel olarak, yeni isg politikamız için alt yapı oluşturmak.
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak.
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.
  • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sadece çalışma hayatında değil, tüm yaşamsal faaliyetler içinde de hayat felsefesi olarak benimsemelerini sağlamak.

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla fabrikamızın tüm bölümlerinde risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili tüm periyodik eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü biçimde sertifikalı personel istihdam edilmektedir.

Tehlikeli işler kapsamında olan bölümlerde her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmakta ve bu doğrultuda istatistikler tutulmaktadır.